REGULAMIN - Dobra Przystań

Przejdź do treści
Regulamin

W trosce o udany Państwa wypoczynek na „DOBRA PRZYSTAŃ Kajakajak”  prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Rezerwacja i należności
W celu dokonania rezerwacji domków prosimy Państwa o kontakt telefoniczny lub mailowy, wpłatę zaliczki w wysokości 30 %  pozostała należność płatna w dniu przyjazdu.
W przypadku rezygnacji 30 dni przed przybyciem, zaliczka zwracana jest w całości, w pozostałych wypadkach zaliczka nie podlega zwrotowi.
Wpłacona zaliczka jest potwierdzeniem rezerwacji i akceptacją niniejszego regulaminu.
W przypadku wcześniejszego wyjazdu, z przyczyn od nas niezależnych należność za całość pobytu ustalona wcześniej nie ulega zmianie.

Meldunek
Meldunku dokonujemy niezwłocznie po przybyciu

Doba pobytowa
Doba rozpoczyna się o 15.00 w dniu przyjazdu a kończy się o 11.00 w dniu wyjazdu.
Istnieje możliwość zmiany godziny przyjazdu lub wyjazdu w miarę dostępności, po wcześniejszym  uzgodnieniu za dodatkową opłatą.
Wynajmujący nie mogą przyjmować na pobyt dzienny lub nocny innych osób bez zgody właściciela.

Cisza nocna
W godzinach nocnych prosimy zachowywać się stosownie do tej pory. Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 23:00 – 6:00.

Bezpieczeństwo
Goście zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa, sanitarnych, kultury bycia, porządku i przepisów prawa. Obiekty  i wyposażenie,  należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przebywający na terenie „DOBRA PRZYSTAŃ Kajakajak”  , osobiście odpowiadają za własne mienie i jego ochronę przed zniszczeniem lub zaginięciem. Za rzeczy zagubione lub skradzione właściciel  nie ponosi odpowiedzialności.

Dzieci mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.

W stosunku do osób, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i kultury bycia lub będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, właściciel ma prawo usunąć ich z obiektu natychmiastowo bez zwrotu poniesionych kosztów

Parking
Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.

Pokoje, czystość i strefa prywatna
W momencie przekazania przez nas klucza do domku, stajecie się Państwo gospodarzami tego miejsca. Prosimy swoim zachowaniem nie zakłócać miejsca wypoczynku innym Gościom. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia noclegu osobie, która narusza tę zasadę.
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o każdorazowe wyłączanie wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w domku podczas Państwa nieobecności.  

Szkody
Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia domków lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich winy.

Palenie papierosów
Ze względu na komfort Państwa i naszych Gości oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Palenie tytoniu wyłącznie w wyznaczonych miejscach na wolnym powietrzu. W przypadku złamania w/w zakazu palenia papierosów pobieramy opłatę 500.00 złotych.

Pobyt ze zwierzętami
Pobyt zwierząt  musi być wcześniej uzgodniony z właścicielem. Za zwierzęta pobieramy dodatkową opłatę. Zwierzę musi być zdrowe, tolerancyjne i nie może przeszkadzać innym.  Właściciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, czystość i nadzór nad swoimi zwierzętami.

Szanujemy przyrodę i pracę człowieka. Dbajmy o czystość miejsca wypoczynku.

Życzymy udanego wypoczynkuWróć do spisu treści